No Mata Pelajaran IA IB II III IV V VI KKM
Mata Pelajaran Inti
1 Upacara 1 1 1 1 1 1 1  
2 PAI 2 2 2 2 2 2 2 7,00
3 Matematika 7 7 7 7 6 6 6 6,00
4 Bahasa Indonesia 6 6 6 6 6 6 6 6,50
5 Olah Raga 2 2 2 2 2 2 2 7,50
6 Sains 2 2 2 4 4 4 4 6,50
7 IPS 2 2 2 4 4 4 4 6,50
8 PKn 2 2 2 2 2 2 2 6,50
9 SBK 2 2 2 2 2 2 2 7,00
Muatan Lokal
10 TQ 8 8 8 7 7 7 6  
11 Bahasa Arab - - - 2 2 2 2 6,00
12 Bahasa Inggris 2 2 2 2 3 3 3 7,00
13 Bimbingan Sholat 2 2 2 - - - - 7,00
14 Bahasa Sunda - - - - - - 2 6,00
15 Bina Fikih 2 2 2 2 2 2 2 7,00
16 Reading Day 1 1 1 - - - -  
Pengembangan Diri
17 Life Skill 2 2 2 3 3 3 3  
  a. Melukis & Mewarnai                
  b. Taekwondo                
  c. Nasyid & Drama                
  d. Sains Club                
18 IT - - - 3 3 3 3 7.50
19 Pramuka 3 3 3 3 3 3 3  
JUMLAH 43 43 43 51 51 51 51