Nama TK : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al Iman

Alamat     : Jl. H Naman, LKBN Antara, Bintara Jaya, Bekasi Barat

Status     : Swasta

NSS TK  : 002026506016